7 tổ hợp phím tắt trên máy tính tiện dụng nhất dành cho người làm Văn phòng. Công chức. Giáo viên7 tổ hợp phím tắt trên máy tính tiện dụng nhất dành cho người làm văn phòng . Công chức. giáo viên
osk
1. Khóa màn hình máy tính nhanh nhất: windows + L
2. Mở của sổ quản lí dữ liệu: windows + E
3. Quay về màn hình chính: windows + D
4. Hiện các cửa sổ đang chạy trên máy tính: windows + tab
5. Bật bàn phím ảo: windows + R gõ osk ấn ok hello
6. Phóng to thu nhỏ nội dung trên màn hình: windows +
7. Mở của sổ mới trên trình duyệt: ctrl + T

3 Comments