Những người không biết mình là ai – Câu chuyện văn hoá – Ví dụ cách Bill Gates dạy con | VTV4

Thử tìm kiếm trên Google, hơn 14,6 triệu kết quả với từ khóa "mày có biết tao là ai". Hóa ra, câu này đã trở thành cửa miệng của một…

Continue Reading Những người không biết mình là ai – Câu chuyện văn hoá – Ví dụ cách Bill Gates dạy con | VTV4