Bài 1: Làm quen với CroelDraw X7, X8, X9 | Tự Học Đồ HoạBài 1: Làm quen với CroelDraw X7, X8, X9 | Tự Học Đồ Hoạ. Là video đầu tiên căn bản nhất giúp bạn làm chủ hoàn toàn phần mềm Corel draw các phiên bản khác nhau. Trong video này bạn sẽ được học những kiến thức về thao tác với phần mềm, hiểu bản chất về cách lệnh, hộp thoại điều khiển, quan trọng hơn là tương tác với nhần mềm corel một cách tốt nhất.
#hoc_corelDraw #Tuhocdohoa

Nội dung chính trong video

Hướng dẫn sử dụng illustrator :
—–
Hướng dẫn sử dụng photoshop:
—–
Hướng dẫn sử dụng CorelDraw:
—–
Hướng dẫn sử dụng indesign:
—–
fanpage Tu hoc do hoa: