Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH | tin học 8 (Pascal)Let subcribe my page ♥
Đăng ký kênh của mình để cập nhật thêm nhiều bài mới nhé ♥

——-♪—————————–♫——————————-♥
CHƯƠNG I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
BÀI 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
1. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính thực hiện:
– Để máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người phải đưa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy tính thực hiện (câu lệnh).
– Chương trình máy tính là 1 dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
– Ví dụ : chương trình robot nhặt rác :
Hãy nhặt rác ;
Bắt đầu
Tiến 2 bước ;
Quay trái, tiến 1 bước ;
Nhặt rác ;
Quay phải, tiến 3 bước ;
Quay trái, tiến 2 bước ;
Bỏ rác vào thùng ;
Kết thúc.
2. Chương trình và ngôn ngữ lập trình:
– Ngôn ngữ máy là các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1).
– Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình.
– Chương trình dịch là chương trình chuyển đổi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
– Việc tạo ra chương trình máy tính gồm 2 bước:
+ Viết CT bằng 1 ngôn ngữ lập trình.
+ Dịch CT thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được.
– Chương trình soạn thảo, chương trình dịch, các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi và thực hiện chương trình thường được kết hợp vào một phần mềm, được gọi là môi trường lập trình.

About admin

Check Also

1631926153 maxresdefault

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC NỘP BÀI TẬP TRÊN TRANG LMS.HCM.EDU.VN