Biến iphone thành máy tính cầm tay

Biến iphone thành máy tính cầm tayLâu nay sử dụng iphone dùng máy tính trên iphone chỉ biết cộng trừ nhân chia. bây giờ mới biết ngoài ra còn có rất nhiều tính năng nữa của máy tính trên iphone mà mình chưa sử dụng hết.
đăng ký kênh tại đây:

This Post Has 5 Comments

Comments are closed.