Các phương pháp giải phương trình lượng giác | Cách sử dụng công thức lượng giác Phần 3/3 | Maths9m#Maths9m #ToanCap3 #HocToanThongMinh #ThuThuatToanHoc #ToanFingerMath #DayToanOnline #Tungnx.com
—————————————————————————
Các phương pháp giải phương trình lượng giác | Cách sử dụng công thức lượng giác Phần 3/3 | Maths9m
Cách sử dụng các công thức hạ bậc để giải phương trình lượng giác lớp 11
Tổng hợp các nội dung chia sẻ trong chương trình toán lớp 11:
1. Lượng giác:
2. Tổ hợp & Xác suất
3. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
4. Giới hạn
5. Đạo hàm
Các nội dung chia sẻ trong chương 1 – đại số và giải tích lớp 11:
1. Hàm số lượng giác
– Hàm số lượng giác:
– Tập xác định của hàm số lượng giác:
– Xác định hàm số chẵn, lẻ:
– Xét tính tuần hoàn, chu kỳ của hàm số lượng giác:
– Tìm GTLN – GTNN của hàm số lượng giác phần 1/2:
– Tìm GTLN – GTNN của hàm số lượng giác phần 2/2:
2. Phương trình lượng giác
– Công thức lượng giác Cách ghi nhớ công thức và vận hành phần 1:
– Công thức lượng giác Cách ghi nhớ công thức và vận hành phần 2:
– Phương trình lượng giác cơ bản:
o Phương trình sinx = m:
o Phương trình cosx = m:
o Phương trình tanx = m:
o Phương trình cotx = m:
o Ôn tập phương trình lượng giác cơ bản phần ½:
o Ôn tập phương trình lượng giác cơ bản phần 2/2:
– Phương trình lượng giác thường gặp:
o Phương trình bậc nhất đối vơi 1 hàm lượng giác:
o Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx:
o Phương trình bậc hai đối với 1 hàm lượng giác:
o Phương trình đẳng cấp theo sinx và cosx:
o Phương trình thuần nhất theo sinx và cosx:
o Phương trình lượng giác đặc biệt khác:
3. Các phương pháp giải PT LG
– Biến đổi và đưa phương trình về dạng phương trình theo 1 hàm lượng giác:
– cách biến đổi a.sinx + b.cosx để giải phương trình lượng giác:
– Biến đổi đưa về phương trình tích:
– Sử dụng công thức lượng giác phần 1:
– Sử dụng công thức lượng giác phần 2:
– Sử dụng công thức lượng giác phần 3:
4. Bất phương trình lượng giác
5. Hệ phương trình lượng giác
Bài viết chi tiết tại website:

Tổng hơp các video bài giảng về toán cho học sinh từ mầm non đến cấp 3:
– Cho học sinh mầm non, tiểu học:
Toán thông minh:
Học toán Finger Math:
– Cho học sinh tiểu học, cấp 2
Toán thông minh:
Mẹo toán học:
Hướng dẫn nhanh các mẹo toán học:
Học tính nhẩm nhanh:
– Cho học sinh cấp 3: Toán 10, – 11 – 12
Maths9m – học toán 12 online:
Khảo sát hàm số :
Mũ Logarit:
Nguyên hàm – tích phân:
Số phức:
Học toán lớp 11:
Lượng giác:
– Quick Guide Best Tricks in Maths (English):

– Chia sẻ về bài học cuộc sống, khám phá tính cách con người:
Bài học cuộc sống:
Khám phá bản thân:

Để xem thêm các bài giảng khác (tài liệu, bài tập), vui lòng truy cập website:
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Xuân Tùng
Website:
Facebook cá nhân:
Fanpage FB:
hoặc:
Kênh youtube:
Email: [email protected]
ĐT: 0976.743.775