Cách cài đặt mật khẩu (pass) máy tính, pc, laptop…win 7, 8, 10!Cách cài đặt mật khẩu (pass) máy tính, pc, laptop…win 7, 8, 10. Cài đặt mật khẩu trên máy tính để không bị mất dữ liệu máy tính. Cài đặt mật khẩu trên máy tính để bảo mật máy tính cao hơn.
Cách cài đặt mật khẩu (pass) máy tính, pc, laptop…win 7, 8, 10 dễ dàng.
1. Các bạn vào cửa số window, sau đó vào phần “control panel”
2. Tiếp đến là phần user “account and family safety”.
3. Các bạn chọn mục “add or remove user account”, chọn vào biểu tượng “admind” nha.
4. Sau đó các bạn chon chữ ” Change pass word” là đã có thể đặt pass khóa màn hình rồi.
Chúc các bạn cài pass máy tính thành công để không bị mất dữ liệu nha.

Xem thêm thủ thuật máy tính:
Cách xóa mật khẩu máy tính, pc, laptop

Cách xem mật khẩu wifi máy tính

Cách cài đặt phần mềm máy tính, pc, laptop win 7, 8, 10

Kết nối với tôi để hỏi xoáy đáp xoay qua:
– Fanpage:
– Nhóm kiếm tiền youtube:
– Blogspot:
– Twitter:

One Comment