Cách chỉnh ngày giờ trên máy tính Windows 10 mới nhấtHướng dẫn cách chỉnh sửa ngày và giờ trên máy tính Win 10, giúp cài đặt điều chỉnh ngày giờ bị sai cho máy tính PC và Laptop Windows 10. Hướng dẫn này áp dụng thay đổi ngày giờ cho máy tính để bàn, laptop và máy tính bảng chạy Windows 10 (Home, Professional, Enterprise, Education) từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng như Dell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo và Samsung…
Cách điều chỉnh sửa ngày và giờ trên máy tính Win 10 như sau:
B1: Vào Control panel/ Date and time
B2: Vào mục Change date and time thay đổi Date và Time
B3: Chỉnh sửa Change time Zone thành (UTC+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
How to change Date and Time in Windows 10
#changedatetime #caidatngaygio #win10

One Comment