Cách chuyển ảnh đen trắng thành ảnh màu mà không sử dụng Photoshop trên máy tính [trong 1 phút]Bạn muốn tự phục chế hình ảnh trắng đen của mình mà lại không biết sử dụng Photoshop hay bất kì phần mềm phục chế nào. Thì mình khuyên bạn nên thử dùng DeepAI – là một trang web ứng dụng công nghệ AI, nó sẽ giúp bạn chuyển hình ảnh từ trắng đen thành ảnh có màu sắc nhưng chỉ với thao tác hết sức đơn giản. Một khi mà bạn biết sử dụng rồi thì không cần xài photoshop hay trả tiền nhờ thợ photoshop nữa.