Cách đem truyện tranh lên máy tính | Milesi.Cách vẽ truyện tranh dành cho những bạn không có điều kiện mua wacom, tablet. Dùng chủ yếu bằng bút chì và mực, chuột để vẽ những truyện tranh nét đơn giản.

Video của mình gồm 3 phần chính:
+ Đưa tranh lên máy tính
+ Kẻ khung và chèn hình
+ Tô màu, chèn chữ và hiệu ứng.

Mọi sự không chuẩn ở đây đều ngoài tầm hiểu biết của mình, và mong rằng các bạn không xem nó là quy chuẩn để vẽ truyện tranh, ở đây nó chỉ là một cách phái sinh từ cá nhân mình trải nghiệm. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn xem.
[ Xem video với tai nghe thì âm thanh sẽ đỡ củ chuối hơn đó!]
-/-
Genius scan
Photoshop CC 2017
illustrator CC 2017
Medibang Paint Pro