Cách Dùng Nhiều IP Cùng Lúc Trên Cùng 1 Máy Tính

Cách Dùng Nhiều IP Cùng Lúc Trên Cùng 1 Máy Tínhcách sử dụng nhièu ip cùng lúc trên máy tính
sử dụng nhiều Ip cùng lúc trênn cùng 1 máy tính
sử dụng nhiều ip trên nhiều trình duyệt khác nhau
đổi nhiều ip trênn máy tính

This Post Has 2 Comments

  1. N T S

    Cho minh xin linh ip đi ban

  2. Huy Trần xuân

    bạn cho mình hỏi là mình chơi game mà game đó chỉ cho 1 acc vao 1 sever vậy mình muốn mở 2 cửa sổ game.mỗi cửa sổ game sử dụng 1 ip có đc k và làm bằng cách nào

Comments are closed.