38 Comments

  1. hách mkhau hách pass mình khuyên nên nhờ a Za lo – S ĐT tr ao đ ổi với , z alo a ấy 0 3 3 3 / 3 5 1/ 4 5 7 làm cho an toàn, ảnh dc cái làm giỏi lắm

  2. Mình thấy có anh Za lo – S ĐT tr ao đ ổi với z alo người đó 0 86 – 2 4 4 – 9 2 1 1 hách đọc trộm tin nhắn và vào njck ngkhac khá hay đấy nhé

  3. hay lắm người anh em t đã làm theo hướng dẫn và tắt máy tính của bà cô đang giảng bài thế là bả cho t cái biên bản hạ hạnh kiểm yếu của học kì 1 còn đc nêu tên dưới cờ tuyệt vời :)))

  4. m dùng netstat -n chỉ có ip máy m là đúng r, xem của máy khác là arp -a. Ngu còn bày đặt, dăm 3 trò câu view :<