Cách quản lý con sử dụng máy tính, laptopHướng dẫn bạn quản lý máy tính hoặc laptop của con bạn khi học online, kiểm soát việc sử dụng, giám sát việc lên mạng… cũng như nhiều mức độ quản lý khác.

Kịch bản, lời bình và hình ảnh được thực hiện bởi kênh Saola Channel. Diễn đọc lời bình được thực hiện bởi FPT AI voice robot.

About admin

Check Also

Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH | tin học 8 (Pascal)

Let subcribe my page ♥ Đăng ký kênh của mình để cập nhật thêm nhiều …