Cách thay đổi địa chỉ IP trên máy tính (How to change the IP address on the computer)Địa chỉ IP cung cấp nhận dạng cho một thiết bị mạng, tương tự như địa chỉ nhà riêng của Bạn hoặc là một doanh nghiệp. Các thiết bị trên mạng có các địa chỉ IP khác nhau. Để thay đổi địa chỉ IP, ta hãy xem Video ở trên nhé!
@Bản Quyền thuộc về NQQ Chia se kinh nghiem, Cấm Reup dưới mọi hình thức!