Cách tính số PI từ 9 số thập phân trở lên bằng máy tính | Thanh Tâm TT.Khi ko có điện thoại. Ta vẫn sử dụng máy tính bằng số PI. Bằng cách này ta rất nhiều số thập phân.
Nếu ko cần dùng số pi, ta có thể sử dụng như: sin(1) …
Lưu ý: Chỉ có tối đa số thập phân.