Cách xóa vĩnh viễn, khôi phục tài khoản Google trên điện thoại

Cách xóa vĩnh viễn, khôi phục tài khoản Google trên điện thoại

Có rất nhiều dịch vụ được kết nối với tài khoản Google hoặc Gmail của bạn, chẳng hạn như Youtube, Google Drive, Gmail và nhiều dịch vụ khác. Có vẻ như bạn không thể thoát khỏi Dịch vụ của Google. Có một cách để xóa tài khoản Gmail vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Quan trọng: Nếu bạn xóa hoặc đóng tài khoản gmail của mình, bạn sẽ mất tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản Google. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này và có bản sao lưu dữ liệu của bạn.

cách xóa tài khoản google

Bạn nên làm gì trước khi xóa Tài khoản Google của mình?

Dưới đây là danh sách những thứ bạn sẽ mất nếu xóa Tài khoản Google của mình.

Hầu hết tất cả các dịch vụ của Google bao gồm, Google Drive, Gmail, Ảnh và ghi chú trong email của bạn, lịch Google được liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn đã mua thứ gì đó từ Google, chẳng hạn như Google Play Phim, YouTube hoặc Sách. Bạn sẽ mất đăng ký của mình.

Tất cả thông tin của bạn được lưu trữ trên Google Chrome sẽ bị mất bao gồm cả Ứng dụng Chrome miễn phí hoặc trả phí.

Danh bạ Google mà bạn đã liên kết.

Sao lưu dữ liệu sẽ bị mất nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android.

Google ảnh

Tên người dùng của bạn

Cách xóa tài khoản Google dễ dàng

Mở “account.google.com” trong trình duyệt của bạn.

Bây giờ hãy chuyển đến “Dữ liệu và cá nhân hóa”

Nhấp vào “Dữ liệu và cá nhân hóa”

Cuộn xuống “Tải xuống, xóa hoặc lập kế hoạch cho dữ liệu của bạn”

Nhấp vào “Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn”.

Cuối cùng nhấp vào “Xóa tài khoản Google”.

Chấp nhận Xác nhận và nhấp vào “Xóa tài khoản” để xóa vĩnh viễn Tài khoản của bạn.

Cách xóa tài khoản google khỏi điện thoại Android

Mở Cài đặt.

Tìm kiếm “Tài khoản & Sao lưu” hoặc Tài khoản (tùy chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào điện thoại của bạn)

Nhấn vào Tài khoản.

Bây giờ, hãy tìm Tài khoản Gmail của bạn và Nhấn vào nó.

Bạn sẽ thấy “Xóa tài khoản” Chỉ cần nhấn vào nó.

Xác nhận cuối cùng bạn phải “xóa tài khoản” và nó đã hoàn tất.

Cách khôi phục tài khoản Google đã xóa gần đây

Nếu bạn đã xóa Tài khoản Google của mình do nhầm lẫn thì bạn có thể khôi phục Tài khoản Google của mình

Mở trang khôi phục tài khoản .

Chọn “Tôi đang gặp sự cố khác khi đăng nhập.”

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để khôi phục tài khoản của bạn. Nếu bạn đã xóa gần đây, bạn có nhiều khả năng phục hồi. Nếu email khôi phục của bạn được liên kết với các dịch vụ khác của Google, điều đó sẽ thu hẹp cơ hội khôi phục tài khoản của bạn.

Leave a Reply