Cài Picture Control cho nikon D750 như thế nào?Trong hướng dẫn này, chúng ta tìm hiểu cách cài Picture Control cho Nikon D750. Đồng thời, bạn sẽ biết cách sao lưu Picture Control sang thẻ nhớ. Để sử dụng cho những máy khác.

Hướng dẫn sử dụng Nikon D750:
Tải Picture Control:

00:00 Giới thiệu cách cài Picture Control cho Nikon D750
00:21 Hướng dẫn cài Picture Control cho D750
03:21 Hướng dẫn sao lưu Picture Control vào thẻ nhớ D750
04:54 Kết thúc

✡ Website:
✡ Facebook:

#kieutruong​ #nikon​ #d750

4 Comments