Chuột máy tính đam mê trở thành chuột đồng và cái kếtChú chuột máy tính luôn nghĩ mình là chuột đồng, nên khi nghe câu hát quan thuộc mèo méo meo mèo meo của anh Trần Đức Bo thì ngã lăn đùng. #short