| ĐHXD | Đồ họa máy tính 1| Tổng quan về hệ thống đồ họaĐồ họa máy tính 1
Bài giảng online của thầy giáo trường ĐHXD chuyên ngành Tin học Xây dựng
Dành cho sinh viên Xây dựng
Mã số môn học : 451729
—————————————————————
Trong buổi học :
Tổng quan về hệ thống đồ họa và ví dụ
—————————————————————-
Link tài liệu:
Link tài liệu Buổi 3:
Link tài liệu OpenGL:
Group của lớp :
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀