23 Comments

  1. chào mọi người em làm theo hướng dẫn truy cập youtube.com/tv và nhận dược thông báo lỗi trang,bấm vào phần cài đặt thì chỉ nhìn thấy dòng chữ xem trên tv chứ không tìm thấy dòng chữ liên kết bằng mã tv và không thể tìm được mã kết nối của laptop..mọi người có ai gặp tình trạng giống dậy không,cách khắc phục thế nào mong mọi người chỉ giùm với