Đừng dùng cách làm nhỏ để giải quyết việc lớn! (Tiến Sĩ Lê Văn Tư)#TiếnSĩLêVănTư
#Đừngdùngcáchlàmnhỏđểgiảiquyếtviệclớn!
Xin chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ chủ đề “Đừng dùng cách làm nhỏ để giải quyết việc lớn!”
Hello everybody, today I share the topic “Don’t use small ways to solve big problems!”
Please like, share and subscribe to my channel. Thanks so much!
Phone: 0989577088
Email: [email protected]
Facebook:
Fanpage:

18 Comments

  1. Chia sẻ hay lắm chú ơi. Nhận thông báo cháu đến xem video của chú. Chúc chú vui vẻ hạnh phúc chú nhé! Luôn luôn theo dõi video mới của chú.