Học bài không dùng máy tính | Study without ComputerHôm nay mình học bài nhưng không dùng máy tính. Không nghe nhạc để học bài.
Nào. Hãy học cùng mình nào.

Today, i will study without Computer.
No computer, no music for study.
Let’s study