How to use Data Transfer (cách dùng mã đổi nhân vật giữa 2 tài khoản)Tài khoản được giữ nguyên bind, 2 nhân vật được đổi qua cho nhau, không phân biệt thiết bị android hay ios, không phân biệt bên nào gửi mã bên nào nhập mã.

Có thể một số bạn sẽ định nghĩa là đổi acc, đổi tài khoản hoặc đổi bind, tuy nhiên quan điểm của shop là đổi nhật vật (Character) trong danh sách lưu đăng nhập nhanh trên thiết bị của bạn, quan điểm có thể đúng có thể sai, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop onmyoji.trade thời gian qua