Hướng dẫn ba mẹ cách xem Báo cáo kết quả học tập của con và phương pháp luyện tập hiệu quảKids UP sẽ đánh giá theo đúng 8 tiêu chí kỹ năng chuẩn Common State Standard của Mỹ bao gồm: Ngôn ngữ, Tưởng Tượng, Ghi Nhớ, Âm Nhạc, Logic, Toán Học, Quan sát và Vận động tinh
Với báo cáo này, ba mẹ có thể nhìn rõ được điểm yếu và điểm mạnh của con để có thể điều chỉnh.
Ngoài ra, Kids UP cũng đưa ra các dạng bài mà con cần luyện tập thêm để đẩy mạnh các kỹ năng còn yếu.
#Kids_UP #Giáo_dục_sớm