Hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho máy tính Win 7 – đổi và xóa mật khẩu windows 7Hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho máy tính, đổi mật khẩu máy tính và xóa máy tính. Xem chi tiết tại:
Đặt mật khẩu cho máy tính giúp bạn giúp bạn bảo vệ thông tin trên máy tính không bị người khác xem lén.
Đổi mật khẩu máy tính giúp bạn chặn người khác dùng máy tính mà chưa được phép
Xóa mật khẩu máy tính giúp bạn tranh phiền hà mỗi lần mở máy.