Hướng dẫn cài đặt thêm RAM ảo cho máy tính|| install more virtual RAM Computer.Hướng dẫn cài đặt thêm ram ảo cho máy tính|| install more virtual ram Computer.
Windown 7,8,10,11
1. Máy tính có 2GB RAM sẽ set ram ảo như sau:
+ Initial size = 3072MB. (2048×1.5)
+ Maximum size = 9216MB. (2048×3)
2. Máy tính có 4GB RAM sẽ set ram ảo như sau:
+ Initial size = 6144MB.
+ Maximum size = 12288 MB.
3. Máy tính có 8 GB RAM sẽ set ram ảo như sau:
+ Initial size = 12288MB.
+ Maximum size= 24576 MB.
4. Máy tính có 16GB RAM sẽ set ram ảo như sau:
+ Initial size = 8192MB.
+ Maximum size 8192 MB.
(1GB = 1024MB, 4GB= 4096Mb, 8GB = 8192MB, 16GB = 16384MB).
Link Video:

——————————Mail: [email protected]——————————————–
———-1 LIKE, 1 SHARE, 1 ĐĂNG KÍ KÊNH NHÉ—– THÂN CHÀO—————-
—————————————————————————————————————
——————————————————————————————

About admin

Check Also

Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH | tin học 8 (Pascal)

Let subcribe my page ♥ Đăng ký kênh của mình để cập nhật thêm nhiều …

One comment