Hướng dẫn chi tiết cách dùng SOLVER trên Excel, giải quyết bài toán tối ưuLink tham gia group hỗ trợ số 1 tại Việt Nam:

Link tải file thực hành:

Nội dung:
00:00 Solver là gì? một vài ví dụ ứng dụng công cụ solver
02:57 Cách kích hoạt solver trên Excel, làm 1 ví dụ đơn giản từ solver
07:15 Ví dụ 2: tạo bộ số cỏ tổng bằng 6000 và các giá trị trong bộ số không lặp nhau
10:47 Ví dụ 3: Tìm N giá trị số lượng, dựa theo giá vốn, giá bán sao cho tổng LN = 50 triệu
13:30 Ví dụ 4: Tìm các giá trị số lượng sao cho Lợi nhuận = 50 và giá trị số lượng lớn hơn giá trị kế hoạch tiêu thụ trước

CÁC KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI BLUESOFTS:
(1) Khóa học Excel nâng cao cho người đi làm:

(2) Khóa học lập báo cáo động trên Excel:

(3) Khóa học lập trình VBA cơ bản:

(4) Khóa học lập trình VBA nâng cao:

3 Comments

  1. Chào a! nhờ a chỉ giúp e muốn tính tổng các số trong ngày tháng năm sinh thì phải làm thế nào ạ?
    vd: ngày sinh: 22/12/2019: 2+2+1+2+2+1+9=19=1+9=10=1+0=1.
    Cảm ơn a!