Hướng dẫn chỉnh sửa và backup thiết kế khi sử dụng Canva ProMình sẽ hướng dẫn các bạn cách:
– Chỉnh sửa những thiết kế cá nhân cũ bằng Canva Pro
– Backup những thiết kế bên Canva Pro về lại cá nhân
– Kinh nghiệm tạo thiết kế khi sử dụng Canva Pro Nhóm
Các bạn quan tâm và muốn sử dụng Canva Pro với mức giá ưu đãi có thể ghé bên mình tại:
Facebook: