Hướng dẫn dùng Teamviewer trên iPad để điều khiển máy tính

Hướng dẫn dùng Teamviewer trên iPad để điều khiển máy tínhHướng dẫn cơ bản từ Testlab e-CHÍP Online

This Post Has 3 Comments

  1. Dang Nguyen

    Trên ipad đâu cần rê chuột như vậy. Mình chạm điểm nào là được điểm đó luôn mà. Ipad 2018

  2. minh le

    dùng teamview trên ipad thao tác có nhanh ko ta

  3. Thien Hoang

    hello ad con muon dieu khien ipad treen may tinh lam sao day ad

Comments are closed.