19 Comments

  1. cho hỏi thiết lập nhiều màn hình như vậy thì nó có tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn hay không ? cảm ơn ad rất nhiều