5 Comments

  1. Nhưng cho mình hỏi nếu ko phải là phép tính nhân hệ số ở đầu như khuân máy tính cho trước . Mà là x chia 2 thì bấm kiểu j ạ . Thanks