Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền T508 và J762A (Dolphin POS)

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền T508 và J762A (Dolphin POS)Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền T508 và J762A (Dolphin POS), áp dụng cho mô hình bán hàng dành cho Nhà Hàng, Cafe, Bar, …. Để được hỗ trợ hướng dẫn chi tiết phù hợp với mô hình đặc thù riêng, quý khách vui lòng liên lạc bộ phận triển khai của đơn vị cung cấp để được hỗ trợ tốt nhất

This Post Has 2 Comments

Comments are closed.