Hướng dẫn sử dụng tính năng Waypoint Mode – Bay theo map trong INAV 3.0 – Telemetry View – ExpressLRHướng dẫn sử dụng tính năng Waypoint Mode – Hay còn gọi là bay theo map trong INAV 3.0
Sử dụng tính năng cơ bản cho cánh bằng
– Tạo Mode bay
– Tạo hành trình bay
– Tạo hành trình bay và lưu ra file và load lại file

Khi sử dụng thì có 2 cách để nạp Waypoint Mode
– Cách tự động : ở INAV 3.0 thì có thể tự động load mà k cần dùng sitck
Dùng lệnh CLI tự động load Waypoint Mode
set nav_wp_load_on_boot = ON
– Cách thủ công : Nạp bằng lệnh stick trên tay điều khiển