Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình C/C++
[0:50] Bước 1: Tải VSC
[1:09] Bước 2: Tải extensions C/C++ và Code Runner
[3:15] Bước 3: Viết chương trình C cơ bản “Hello World”
[6:24] Bước 4: Viết chương trình C++ cơ bản “Add 2 numbers”
[10:22] Cách dừng chương trình C/C++ bằng Stop Code Run
[10:50] Cách sửa lỗi “Cannot edit in read-only editor VS Code”

———— ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

——————–
✪ Business inquiries: [email protected]
✪ Subscribe:

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage:
Instagram:
GitHub:

#VisualStudioCode #LậpTrìnhC #C++
———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

25 Comments

 1. anh ơi cho em hỏi em run lúc sáng thì nó chạy dc mà tới chiều e cho run code lại thì nó hiện lỗi này thì bị lỗi j v ạ
  Running] cd "/Users/nhatgiass/code/C-CPP/" && gcc helloworld.c -o helloworld && "/Users/nhatgiass/code/C-CPP/"helloworld
  Undefined symbols for architecture x86_64:
  "_main", referenced from:
  implicit entry/start for main executable
  ld: symbol(s) not found for architecture x86_64
  clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

 2. a chỉ làm sao sao run code nó hiện bảng exe luôn ko ạ. kiểu như chạy code nó ra 1 bảng exe luôn ấy ạ mà ko phải ở terminal

 3. c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/9.2.0/../../../../mingw32/bin/ld.exe: c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/9.2.0/../../../libmingw32.a(main.o):(.text.startup+0xc0): undefined reference to `[email protected]'

  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

  cho e hỏi lỗi này bị sao ạ

 4. Chú ơi khi cháu viết bắt đầu viết code nó hiện" Lệnh "gcc" yêu cầu công cụ dòng lệnh cho nhà phát triển" ngta muốn cháu cài đặt công cụ này thì cháu có nên cài đặt không ạ😥

 5. Cho e hỏi cách chạy trên Terminal với ạ, e cài MinGW rồi chạy trên VSCode đc rồi mà chạy trên Terminal bị lỗi sao ấy. Nó ghi là:
  gcc: error: HelloWorld.c: No such file or directory

  gcc: fatal error: no input files

  compilation terminated.

 6. anh ơi giúp em với
  [Running] cd "/Users/vothanhphat/CODE/.vscode/" && gcc helloworld.c -o helloworld && "/Users/vothanhphat/CODE/.vscode/"helloworld
  Undefined symbols for architecture x86_64:
  "_main", referenced from:
  implicit entry/start for main executable
  ld: symbol(s) not found for architecture x86_64
  clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

 7. Bạn ơi mình bị báo lỗi như bên dứoi, chỉnh thế nào bạn, chắc do cài thiếu j đó
  clang: error: no such file or directory: 'hello'
  clang: error: no input files

 8. e bị lỗi này thì fix thế nào ạ
  [Running] cd "c:UsersADMINOneDriveMáy tínhCodepro" && gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile && "c:UsersADMINOneDriveMáy tínhCodepro"tempCodeRunnerFile

  'gcc' is not recognized as an internal or external command,

  operable program or batch file.

 9. 5p26s e ko chayj dc aj
  [Running] cd "d:Microsoft VS Code.vscodebC1" && gcc hellowwolrd.c -o hellowwolrd && "d:Microsoft VS Code.vscodebC1"hellowwolrd

  'gcc' is not recognized as an internal or external command,

  operable program or batch file.

  [Done] exited with code=1 in 0.033 seconds