Hướng dẫn tìm và thay đổi địa chỉ IP đầu đọc Soyal trên máy tính | ACCESS CONTROLHướng dẫn tìm và đổi địa chỉ IP thiết bị soyal như AR-725E, AR-881EF, AR-837EF, AR-331EF, AR-727CM,… trên máy tính. Sẽ có hai cách thực hiện như sau:
Cách 1: Tìm và kiểm tra địa chỉ MAC bằng cách sử dụng câu lệnh arp –a trong MS-DOS của windows (địa chỉ MAC thiết bị Soyal có định dạng 00-13-57-xx-xx-xx)
Cách 2: Sử dụng Tool: Udp Update (Hỗ trợ tìm IP và thay đổi IP)
—————————————
SOYAL VIỆT NAM
www.soyalvietnam.com
CÔNG TY TNHH SMARTID
www.smartid.com.vn
Điện thoại: 0973.014.023 – 0904.628.539