LẬP TRÌNH PLC MẠCH TỰ ĐỘNG ĐÓNG TUẦN TỰ DÙNG RƠLE TIME*** Các bạn xem thấy hay nhớ đăng ký kênh, llike chia sẻ giúp mình nhé. cảm ơn các bạn!
*** Giải bài tập lập trình PLC
Bài 3: Mạch tự động đóng tuần tự. Mạch này chỉ có một nút nhấn I0.0 dùng để khởi động mạch. Khi nhấn I0.0 thì Q4.0=1 và sau thời gian 5s thì rơle thời gian tác động làm cho ngõ ra Q4.1=1, sau 8s nữa thì rơle thời gian làm cho Q4.0=0 mạch ngưng hoạt động.