Make More PC – Cách tải và chơi trên Máy tính Windows nhẹ, mượtMake More cho PC/ Máy tính Laptop trên Windows là game công việc kinh doanh của nhà máy, nơi mà bạn có thể đạt được nhiều lợi ích tối đa từ những người công nhân
Link tải nè:

0:00 giới thiệu Make More PC
0:18 hướng dẫn
1:09 cách tải phần mềm
1:15 cài đặt
1:37 bắt đầu sử dụng
2:03 đăng nhập google
2:08 mở ch play
2:03 tải Make More PC
2:25 mở Make More PC Windows
3:02 Trải nghiệm Make More trên Máy tính

Xem thêm game:

#MakeMore
#MakeMorePC
#MakeMoreTRENMAYTINH

#MakeMoreCHOWINDOWS #PCAPK