Máy tính Casio fx-570MS dùng lệnh CALC như thế nào?Lệnh CALC trên máy tính Casio fx570MS sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được giá trị của số hạng thứ n trên 1 dãy số cho trước

Có thể xem các chức năng khác của fx-570MS tại đây:

Máy tính Casio fx-570MS chính hãng có bán tại các nhà sách lớn hoặc có bán online tại

2 Comments