Mở khóa máy tính bằng mã QR phiên bản V121. Mới: Phần mềm khóa màn hình máy tính bằng mã QR chống người khác tự ý mở máy và xem máy tính của mình cũng như kiểm soát con cái dùng máy tính khi chưa được phép của bố mẹ(cập nhật 19-6-20210)
Lock ScreenV12(Bảo vệ toàn diện)

2. Phần mềm chíp thẻ bằng mã QR tích hợp 2 nguồn Camera: Camera máy tính và Camera điện thoại(Cập nhật 12-6-2021)

3 : Phần mềm tự động tính đơn hàng 100%: in hóa đơn hàng trên phần mềm, Sử dụng 2 nguồn Camera điện thoại và máy tính(Cập nhật 12-6-2021)

4. Phần mềm trộn danh sách tạo giấy mời, giấy khen, nhãn vở.. tự động
Phiên bản V4 chạy local 2019

Phiên bản V2 chạy local 2012

5. PM xem và sửa ảnh, khử nền đen ảnh chụp văn bản biến máy in thành máy photo V109(Photoshop dành cho người lười)

6. 10 PM chọn lọc khác cập nhật 1-6-2021. Đặc biệt phần mềm quản lí CSDL 8 trong 1 có sửa 1 số lỗi rất quan trọng và nâng cấp bộ ghi chú trong một số phần mềm

7 Hơn 30 PM khác nhật 1-6-2021 2021. Đặc biệt phần mềm quản lí CSDL 8 trong 1 có sửa 1 số lỗi rất quan trọng và nâng cấp bộ ghi chú trong một số phần mềm