Môi trường nhiệt độ thấp dẫn đến lượng điện có thể dùng cũng giảm với Diona – Chuyên Gia Nguyên TốMột cách khác để đạt thành tựu này bằng Diona
Nếu không có Diona thì Kaeya cũng có thể sử dụng được nhé

Chúc các bạn thành công!
#genshinImpact #ChuyenGiaNguyenTo #thanhtuu #achievements #ElementalSpecialist #PerformanceMayDeclineInLowTemperatures

2 Comments