[Phần 2] Giới thiệu bảng điện tử và Hướng dẫn tiếp việc sử dụng ứng dụng Scrble ink (tips)Phần 1:
P/s: Giá mua ứng dụng và hướng dẫn cài là 300k nha thầy cô. Em tạo gmail, mua vào đó, và đưa cho th cô toàn quyền sử dụng. Th cô đăng nhập MS và chỉ việc tải app về. Em hướng dẫn thêm th cô cách cài.
-Em sẽ không cài bằng TK em nữa. Giờ chỉ mua giúp thôi. Th cô thông cảm.

2 Comments

  1. P/s: Giá mua ứng dụng và hướng dẫn cài là 300k nha thầy cô. Em tạo gmail, mua vào đó, và đưa cho th cô toàn quyền sử dụng. Th cô đăng nhập MS và chỉ việc tải app về. Em hướng dẫn thêm th cô cách cài.

    -Em sẽ không cài bằng TK em nữa. Giờ chỉ mua giúp thôi. Th cô thông cảm.