26 Comments

  1. Thông thường các bạn dùng mode 32 nhé. Nó là nội suy theo hàm y=ax+b, còn 35 như bạn kia bấm là nội suy theo hàm y=e^x, cả hai đều là nội suy và sẽ cho kết quả nhưng sẽ sai khác đôi chút. Trong học tập thì nội suy hàm tuyến tính mới đúng đáp án, nội suy theo các hàm bậc cao nó ở tầm khác, ko phải giải bài tập này đâu.

  2. mode 32 nhé
    thì ra là tại thằng này.. hèn chi có mấy thằng ngu vào lớp rống cổ lên cải em nội suy nó như vậy đó, người ta chỉ shift mode 35 mà.. 🙂

  3. Hướng dẫn sai rồi em nhé! MODE->[3]->[2]… chứ không phải [5] đâu. Hướng dẫn sai là rất nguy hiểm cho người khác, trước khi up video nên kiểm tra kết quả tính có đúng không rồi đăng.