28 Comments

  1. Sao mình làm nó ra tới 25.8v.sạc thử bình 12v14ah nó cứ tăng dần số vôn lên cao và bình rất nóng. Cảm ơn!

  2. Mình vẫn chưa hiểu tại sao phải cắt dây mát đi rồi lại hàn nó lại, cắt luôn dây 12v rồi cũng phải hàn lại ở mặt lưng?

  3. Tại sao ko lấy luôn dây Vàg 12v để nạp ? b ko nói rõ là lấy theo cách này thì áp nạp là b.n v ( 12v hay 13 14v…) ???????????????😥😥😥😥😥😥

  4. Có thể lấy luôn con điot kép của đường 12v trong nguồn atx được luôn cần gì phải lấy điot ở ngoài nhiều người tìm không ra, với điều kiện là phải tháo ra khỏi main không liên quan đến mạch nữa.