SiVi CODE | Pascal học để làm gì?. Cách dùng thư viện CRT. Bài 02 Phân biệt Write và Writeln.Bài 02 Cách dùng câu lệnh hiển thị dữ liệu ra màn hình.
Chia sẻ kiến thức giúp các bạn tự học Pascal.
Tham gia cộng đồng giúp đỡ nhau học lập trình tại:

Mọi thắc mắc, yêu cầu hổ trợ và góp ý vui lòng để dưới comment.

See also  Kiến trúc máy tính 6

About admin

Check Also

1653617218 maxresdefault

Windows 11 Beta (11/05/2022): LÊN NGAY VÀ LUÔN!!

Tham khảo CTKM tháng 5 tại ThinkPro: 0:00 – Mở đầu 1:33 – Thanh âm …

2 comments

  1. thế read(x) và readln(x) khác ntn vậy ?

  2. E nghỉ a viết trên free luôn đi ạ. E dùng tool kia bị cô la. hiu hiu