Stat Beidou + cách dùng E của Beidou ở phần mô tảLí do không show vũ khí: tạch rate Homa. Tương tự Xiangling, mình dùng Q là chính nên mix tông thất. Bạn nào thích counter nhiều + đứng sân lâu thì 4 như …