Tag Archives: bounty

Hướng dẫn nhận 175 token OBT sàn OOBIT

#oobit #obt 🎁 Đăng kí và KYC xác minh đơn giản: 🍉 Kênh telegram airdrop channel kênh : 🎫Note : Airdrop thông thường là các dự án kiếm tiền trên mạng miễn phí.Tuyệt đối không gửi phí hoặc đầu tư trước khi có tư vấn của các admin uy tín …

Read More »

Hướng dẫn nhận 100 DogZ mạng Tezos

#dogz 🎁 1.Link đăng kí : 2.Video hướng dẫn tạo ví Tezos : 🍉 Kênh telegram airdrop channel kênh : 🎫Note : Airdrop thông thường là các dự án kiếm tiền trên mạng miễn phí.Tuyệt đối không gửi phí hoặc đầu tư trước khi có tư vấn của các admin …

Read More »