Tag Archives: cách chụp màn hình

Cách chụp ảnh nàn hình máy tính – Laptop

Video hướng dẫn các bạn chụp màn hình máy tính bàn, laptop, hp, sử dụng hdh windows. Với cách chụp màn hình máy tính laptop trong video này, bạn có thể chụp ảnh màn hình để lưu lại đoạn văn, hình ảnh mà nhiều trang web không cho phép lưu, …

Read More »