Tag Archives: cách quản lý con dùng máy tính

Cách quản lý con sử dụng máy tính, laptop

Hướng dẫn bạn quản lý máy tính hoặc laptop của con bạn khi học online, kiểm soát việc sử dụng, giám sát việc lên mạng… cũng như nhiều mức độ quản lý khác. Kịch bản, lời bình và hình ảnh được thực hiện bởi kênh Saola Channel. Diễn đọc lời …

Read More »