Tag Archives: dùng điện thoại làm webcam

Dùng Điện Thoại Làm Webcam Cho Máy Tính

Học online không có webcam trong tình hình hiện nay lá rất khó khăn nên chúng ta sẽ tận dụng điện thoại để làm webcam Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để gọi video với bạn bè, tuy nhiên đối với những cuộc họp liên quan đến …

Read More »