Tag Archives: go tieng viet

Cách sử dụng bảng mã trong Unikey trên máy tính

Lesson 83: Cách sử dụng bảng mã trong Unikey trên máy tính Link Video: Bigdata TV – Kênh Hướng dẫn và Chia sẻ kiến thức tổng hợp – ———————————————– ▶Video edited by BigData TV ▶Follow BigData TV ▶Chanel Youtube: Phần A – Nội Dung Bảng mã là định dạng của …

Read More »

Cách khởi động Unikey cùng máy tính Windows 10

Lesson 80: Cách khởi động Unikey cùng máy tính Windows 10 Link Video: Bigdata TV – Kênh Hướng dẫn và Chia sẻ kiến thức tổng hợp – ———————————————– ▶Video edited by BigData TV ▶Follow BigData TV ▶Chanel Youtube: Phần A – Nội Dung 1. Cách thiết lập Unikey khởi động …

Read More »

Cách chuyển đổi Font chữ trong Unikey trên máy tính

Lesson 82: Cách chuyển đổi Font chữ trong Unikey trên máy tính Link Video: Bigdata TV – Kênh Hướng dẫn và Chia sẻ kiến thức tổng hợp – ———————————————– ▶Video edited by BigData TV ▶Follow BigData TV ▶Chanel Youtube: Phần A – Nội Dung Bước 1: Nhấn tổ hợp phím …

Read More »

Cách bật gõ tiếng việt Unikey trên máy tính Win 10

Lesson 77: Cách bật gõ tiếng việt Unikey trên máy tính Win 10 Link Video: Bigdata TV – Kênh Hướng dẫn và Chia sẻ kiến thức tổng hợp – ———————————————– ▶Video edited by BigData TV ▶Follow BigData TV ▶Chanel Youtube: Phần A – Nội Dung + UniKey có nhiều chức …

Read More »